გინეკოლოგიური კლინიკა

ხელმძღვანელი არჩილ თედელური